Projectes/Blog

Llibres de cartó amb mecanismes

Llibres de cartó amb mecanismes

Els llibres de cartó Peek-a-boo de Kids& Us són un clar exemple de llibre de cartó amb un alt valor afegit, perquè porten mecanismes encunyats en la portada i pàgines interiors. D'aquesta manera, podem jugar a amagar i mostrar els personatges, creant una experiència de lectura amb major jugabilitat.