Altres serveis editorials

Personalitzem el teu projecte d'impressió amb total garantia

Infinites solucions en impressió editorial

Tots els serveis editorials necessaris amb una impressió i acabats de màxima qualitat

La impressió editorial engloba moltes possibilitats a part dels llibres de cartó i les baralles de cartes. Una d’elles és el material escolar imprès. Aquest és el cas dels llibres d’activitats, les fitxes escolars o els sets educatius.

Un producte molt atractiu són les adhesius encunyats, que realitzem sobre diferents suports: adhesiu removible, permanent o vinil. Altres possibilitats són els jocs de taula o els puzles. Oferim l’opció d’imprimir amb diferents gramatges i podem afegir, a més, efectes especials com impressió UV, efectes rugosos o tintes tèrmiques, entre altres.

Loyal Print és la impremta de material escolar de referència

La impressió de material escolar engloba una àmplia varietat d’articles i productes impresos, tots ells impresos a Loyal Print. Les necessitats en l’àmbit escolar poden anar des de llibres d’activitats, a fitxes de cartó (encunyades o contracolades, o totes dues), adhesius encunyats, targetes de joc, sets educatius o simples làmines. En general parlem de productes impresos que requereixen de serveis de post impressió i manipulació, els quals realitzem a les nostres instal·lacions.

Contacta amb un dels nostres experts per a assessorar-te