Avís legal i política de privacitat

1. Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació, s’exposen les dades identificatives del titular del lloc web.

• Titular: LOYAL PRINT S.L.
• C.I.F.: B67137968
• Domicili social: C/Mogoda 65-73, 08210 Barberà del Vallès C.P. 08210
• Email: hello@loyalprint.es

Loyal Print S.L. és propietària del nom de domini i lloc web a Internet al qual s’accedeix a través de l’adreça www.loyalprint.es.

2. Acceptació de les Condicions d’Ús

Les presents condicions (d’ara endavant denominades “Avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquest Website que Loyal Print S.L. (d’ara endavant, L’EMPRESA) posa a la disposició del públic en la present URL.

La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen al present Avís legal.

3. Condicions d’Ús de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a usar els Continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (a) utilitzar els Continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic; (b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; (c) suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives.

Queda prohibit realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta l’enviament de correus massius (“spaming”).

Igualment, queda prohibit realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de mal als sistemes de L’EMPRESA o a tercers.

Qualsevol enllaç que s’efectuï amb els continguts, requerirà la prèvia conformitat de L’EMPRESA i haurà de permetre, mitjançant l’oportuna visualització, la identificació de la seva procedència. L’ utilització d’aquesta informació en altres llocs d’Internet requerirà autorització expressa.

4. Exempció de Responsabilitats

L’EMPRESA podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació. Igualment, no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si és el cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

L’EMPRESA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

L’EMPRESA es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de www.loyalprint.es, produïts a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions.

L’EMPRESA, a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

L’EMPRESA no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’Usuari en el seu accés al present lloc web i/o en l’ús de les informacions contingudes en aquest.

L’EMPRESA no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest Website i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web, accedir a l’Usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de www.loyalprint.es; L’EMPRESA no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que pogués derivar-se d’aquesta informació.

En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web titularitat de L’EMPRESA.

5. Drets Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la Web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de L’EMPRESA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el Website. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a www.loyalprint.es estan protegits per la Llei.

No es concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en aquesta.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de L’EMPRESA.

L’Usuari, exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de L’EMPRESA. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de L’EMPRESA.

L’EMPRESA vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu lloc web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

6. Política de Privacitat de Dades

INFORMACIÓ
La informació rebuda per l’EMPRESA a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat conforme a la normativa vigent.
L’EMPRESA informa l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de L’EMPRESA amb la finalitat i interès legítim de gestionar els serveis proporcionats a través del present portal d’Internet. Així mateix, i sempre que ens doni el seu consentiment exprés, L’EMPRESA podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per a mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis de L’EMPRESA o d’altres entitats relacionades amb L’EMPRESA i que puguin resultar del seu interès.

Aquestes dades també poden ser utilitzades amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament L’EMPRESA per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting a fi d’adequar les seves ofertes al perfil particular de l’usuari.
En proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquesta web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d’acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats.

DESTINATARIS
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ
Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit, per a això haurà de dirigir-se a l’EMPRESA per correu postal a C/Mogoda 65-73, 08210 Barberà del Vallès o mitjançant correu electrònic a hello@loyalprint.es

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT, PROCÉS INFORMÀTIC I CUSTÒDIA DE DADES
L’EMPRESA declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la legislació vigent. Per a això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals a fi de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si L’EMPRESA inclogués alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l’Usuari podrà tenir coneixement de la política de privacitat actual de www.loyalprint.es.

7. Llei Aplicable i Jurisdicció

L’EMPRESA i l’USUARI-CLIENT, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés al Lloc web. En el cas que l’USUARI-CLIENT tingui el seu domicili fora d’Espanya, L’EMPRESA i l’USUARI-CLIENT se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).