Projectes/Blog

Caixa Calmatopic

Caixa Calmatopic

Les caixes encunyades són un perfecte mostrari de producte, perquè permeten que l'usuari final tingui major visibilitat del que compra. Per a aquest cas hem imprès, encunyat i engomat aquesta divertida caixa.